KAMIENICA POD TRZEMA DĘBAMI

POŁOŻENIE

ul św. Mikołaja

Ulica św. Mikołaja, na której budynki zabytkowe przeplatają się z obiektami wzniesionymi współcześnie, położona jest w bezpośrednim sąsiedztwie wrocławskiego Rynku.

DOGODNA KOMUNIKACJA

Bliskość jednego z głównych węzłów komunikacyjnych Wrocławia – ul. Kazimierza Wielkiego – zapewnia dogodne połączenia komunikacyjne z wszystkimi częściami miasta.

ATRAKCYJNA LOKALIZACJA

Położenie budynku w ścisłym centrum miasta zapewnia jego użytkownikom łatwy dostęp do urzędów, wszelkich instytucji, banków i obiektów kulturalno – rozrywkowych, co zwiększa atrakcyjność lokalizacyjną budynku.

HISTORIA

Na budynek w obecnym kształcie składają się faktycznie trzy kamienice, których historia powstania sięga XVIII wieku. Kamienice na przestrzeni wieków były kilkakrotnie przebudowywane, jednocześnie zmieniało się ich przeznaczenie. Wybudowane były prawdopodobnie jako budynki mieszkalne, zgodnie z charakterem ulicy św. Mikołaja. Natomiast pod koniec XIX wieku mieściła się w nich m.in. fabryka konfekcyjna. W okresie międzywojennym funkcjonowała tu fabryka damskich płaszczy oraz agencja ubezpieczeniowa. W czasie oblężenia Wrocławia budynki zostały w znacznym stopniu zniszczone. Po wojnie kamienice odbudowano, zachowując ich zabytkowy charakter. Dokonano wtedy ich funkcjonalnego połączenia, przystosowując do potrzeb Zakładów Przemysłu Odzieżowego Intermoda, które przez wiele lat miały w nich swoją siedzibę. Obecny właściciel budynku, IMN Sp. z o.o. przeprowadził w latach 2006 – 2011 generalny remont budynku wraz z jego przebudową. W całości, po zakończeniu przebudowy budynek oddano do eksploatacji w dniu 01 stycznia 2012 roku.

INFORMACJE TECHNICZNE

System ochrony budynku

Budynek objęty jest całodobową ochroną osobową, przez siedem dni w tygodniu. Ponadto w budynku funkcjonuje system monitoringu wizyjnego wraz z rejestracją. Na system ten składa się zestaw kamer zainstalowanych w miejscach pozwalających kontrolować ruch osobowy w budynku.

Instalacje w budynku

Konstrukcję budynku stanowią mury nośnie wykonane z cegły ceramicznej, na których oparte są stropy żelbetonowe.

Budynek posiada pełne uzbrojenie techniczne, tj. przyłącza: wodne, kanalizacyjne, elektryczne oraz grzewcze.

Instalacje w budynku: – centralne ogrzewanie, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej, – cieplej i zimnej wody, – kanalizacji deszczowej i sanitarnej, – instalacja SAP z systemem monitoringu przez Straż Pożarną, – instalacja oddymiająca klatki schodowe i patio wewnętrzne, – odgromowa, – wewnętrzna sieć hydrantowa, – wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna i klimatyzacja, – sieć logiczna w każdym wynajmowanym lokalu.

Powierzchnie użytkowe

Większość powierzchni budynku stanowią pomieszczenia biurowe, zlokalizowane na czterech kondygnacjach – od drugiego do piątego piętra. Na parterze prowadzona jest działalność bankowa i gastronomiczna. Natomiast pierwsze piętro i piwnice budynku przeznaczone są w całości na działalność gastronomiczną i klubową.