LOKAL 207 – 23m2
11 lutego 2020

OFERTA

PROSTA 36

Lokal B6

Lokal wyposażony w okablowanie strukturalne, instalację wentylacyjną i  klimatyzacyjną.

Po stronie najemcy leży koszt ewentualnej wymiany wykładziny podłogowej.

IV PIĘTRO
POWIERZCHNIA

38m2 + 7m2 pow. wsp. = 45m2

CENA

55,00 zł netto za 1m2 + 10% za zarządzanie + opłaty eksploatacyjne

DOSTĘPNOŚĆ

Lokal aktualnie dostępny.