LOKAL B4 – 145m2
4 lipca 2019

OFERTA

Kamienica Pod Gorgoną

Lokal B2

Lokal posiada okablowanie strukturalne i instalację wentylacyjno – klimatyzacyjną.
Lokal posiada kuchenny.
Po stronie najemcy leży koszt ewentualnego położenia wykładziny podłogowej.

PIĘTRO:2
POWIERZCHNIA

239m2 + 26m2 pow. wsp. =265m2

CENA

70,00 zł netto za 1 m2 + 10% za zarządzanie + opłaty eksploatacyjne.

DOSTĘPNOŚĆ

Lokal będzie dostępny od 01 lipca 2024 roku